Total Tayangan Halaman

Jumat, 01 Oktober 2010

SILSILAH AGUNG PAMBUDI GARIS LURUS DARI BAPAK

SILSILAH AGUNG PAMBUDI GARIS LURUS DARI BAPAK

SILSILAH AGUNG PAMBUDI GARIS LURUS DARI BAPAK


SILSILAH LELUHUR JAWA DWIPA
Sebenarnya pohon silsilah itu ada 3 (tiga) golongan
1. Sejarah Silsilah Manusia
2, Sejarah silsilah Jan yg sama sekali tidak di ketahui Manusia
3. Sejarah Silsilah Campuran (Manusia dan Banu Jan) inipun tidak banyak di ketahui kecuali dari NABI SIS AS /SANG HYANG SYTA saja


وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

1. NABI ADAM AS (SANG HYANG JANMAWALIJAYA/SYANG HYANG ADHAMA) USIA 960 TH
a.Pertama Kali Sare'at Sholat Subuh 2 Rokaat  di Turunkan Kepada Nabi Adam as, Raja Pertama Di Muka Bumi.Nama Kerajaan-nya Adalah Kusnia Malebari.Kerajaan ini Kelak Diwariskan Kepada Putranya Yang ke 13 Yang Bernama Sayidina Kayumaras.
b.Nabi Adam As,Menikah Dengan SITI HAWA ( SANG DEWI JANMAWANUJAYA/SANG DEWI KAWAHNYA)Mempunyai 40 Anak Kembar Putra Dan Putri Hingga Jumlahnya 80 Orang.Dan Ditambah Satu Anak Yang lahir Sendiri dan kelahirannya tidak melalui Rahim SITI HAWA, Anak Tersebut Di Beri Nama SAYIDINA SIS Alaihi Salam/Sang Hyang Syta .


2. NABI SIS AS (SYANG HYANG SYTA)
 Putra Ke enam Nabi Adam as..Kelahirannya tidak Melalui Rahim Siti Hawa, ia Menerima 50 Syahifah(Musyaf/lembar Kitab),ia Berperang Dengan Saudara Tuanya yaitu QOBIL (yang Membunuh HABIL Saat Peristiwa Nabi Adam Di Perintah Allah Untuk Mengawinkan Putra Putrinya Dengan Cara Kawin Silang.),NABI SIS AS Usia-nya Mencapai 900 TH.Semasa Hidup Nabi Sis As.Punya Dua Orang Istri ,Istri Pertama Adalah Dewi Mulat (Golongan Bidadari Yg Langsung Dicipta Oleh Allah ) yang Melahirkan Sayidina ANWAS Yang Kelak menurunkan Nabi Nabi.Istri Kedua Nabi Sis As Bernama Dewi Dlajah (Putri Malaikat Izajil /Tercipta dari unsur jasmani Malaikat Izajil) Yang Melahirkan Sayidinna ANWAR yang kelak Menjadi DEWA/Sang Hyang/JAWA-TA Yang Pertama Kali Di Muka Bumi ,Bergelar Syang Hyang NURCAHYA (Pengertian DEWA Disini Adalah Manusia Yang DiBeri Usia Panjang Sama Dengan Kaum Malaikat Dan Mempuyai Pengetahuan Yang Luas )Dan Sang hyang NURCAHYA Inilah Yang Kelak Menurunkan DEWA DEWA Dimuka Bumi,

3.SAYID ANWAR (SYANG HYANG NUR CAHYA) RAJA KERAJAAN MALHADEWA(MALWADEWA)Putra Nabi Sis as (Syang hyang Syta)Yang terlahir dari ibu Dewi Dlajah bin Izajil,Yang Kelak Melahirkan para DEWA
a.menikah dengan DEWI NURINI BINTI PRABU NUR HADI BIN Wenus Andakara Bin Andajali  BIN SYANG HYANG BABAR BUANA BIN IZAJIL.Pernikahan Sayid Anwar Dan Dewi Nurini Ini Terjadi Pada Zaman Nabi Musa As,,(keturunan Sayid Anwas).Syid Anwas Sudah Menurunkan Jutaan Umat manusia dan nabi nabi sedangkan sayid Anwar baru Saja Menikah Itupun atas Perintah Allah swt Agar ia Punya Keturunan Yang Bisa Menjadi Raja Raja Di India Dan Jawa (jawa maksudnya adalah pulau panjang yang membentang dari tanah aceh hingga bali )dari perkawinannya ini menghasilkan satu putra yang bernama NURASA (SYANG HYANG NURASA).

 SANG HYANG NUR CAHYA ,MANUSIA PERTAMA KETURUNAN NABI SIS AS,YANG MENCAPAI DERAJAT KADEWATAN,/MANUSIA PERTAMA YANG MENJADI DEWA BATARA JAWATA.


4. SYANG HYANG NURASA
 Putra Sayidina Anwar (Sang Hyang Nurcahya )yang Terlahir Dari Ibu Dewi Dewi Nurini Binti Prabu Nurhadi.Mewarisi Kerajaan Ayahnya yaitu Kerajaan MALHADEWA (MALWADEWA).
a.menikah dengan DEWI SARWATI (RAWATI) BINTI PRABU RAWANGIN BIN 
Wenus Andakara Bin Andajali   BIN SYANG HYANG BABAR BUANA BIN IZAJIL
b.mempunyai tiga anak 
1. SYANG HYANG WENING / DARMAJAKA( MENDIRIKAN KERAJAAN DI SRI LANKA  
2.SYANG HYANG WENANG(Mewarisi Kerajaan Mertuanya Raja Keling India,Yaitu Prabu Hari Bin Saraba bin Wenus andakara bin andajali bin babarbuana bin izajil)
  3. SYANG HYANG TAYA(PramanaWisesa).


SANG HYANG NURASA (NUR RAHSA).5.SYANG HYANG WENANG(SYANG HYANG WISESA) Putra Sang Hyang Nurasa Yang Kedua Nama Kerajaan-nya Adalah kahyangan Pulau Dewa Dengan Gelar Sang hyang jatiwisesa Ia Juga Mendirikan Kahyangan Tengguru.Kemudian ia Menjadi Raja Kerajaan Keling di India.Kerajaan Yang Kelak Dipindah ke Jawa yaitu Di Keling Kepung Kediri /(kalingga)dizaman Pemerintahan Prabu Wasumurti . 
a. menikah dengan DEWI SAOTI BINTI PRABU HARI ( RAJA KELING INDIA) SH KALINGGA PATI Dari pernikahannya itu Melahirkan 2 orang putra Dan 1 Orang Putri yaitu ,
1,Tunggal (Sang Hyang Tunggal) 
2.Hening 
3.Suyati.
SANG HYANG WENANG,6.
SANG HYANG TUNGGAL. SANG HYANG TUNGGAL (Putra kesatu Sang Hyang Wenang, yang terlahir dari Ibu Saoti binti Prabu Hari Raja Keling /kalingga India,Ia Mewarisi Kerajaan ayahnya Yaitu Kerajaan Keling/Kalingga di India)  
Punya Dua Orang Istri 
a.istri pertama DEWI RAKTI Binti  SYANG HYANG SUYUD (RAJA JIN) ( Berputra 3 orang yaitu 


1. SYANG HYANG ANTAGA (TOGOG).
SANG HYANG ANTAGA/TOGOG.,PUTRA SANG HYANG TUNGGAL KE 1.


2. SANG HYANG  ISMAYA (SEMAR) .


SANG HYANG ISMAYA,PUTRA KE 2 ,SANG HYANG TUNGGAL.3.SANG HYANG MANIK MAYA. (BETARA GURU).


SANG HYANG MAINK MAYA,PUTRA KE 3 SANG HYANG TUNGGAL.


b. istri kedua DEWI DARMANI Binti SANG HYANG DARMAJAKA Bin SYANG HYANG NURASA bin SANG HYANG NURCAHYA Bin SIS AS,( punya 3 orang anak 

1. SYANG HYANG DARMA DEWA 
2. SYANG HYANG DARMASTUTI 
3. SYANG HYANG DEWANJALI
7.SANG HYANG MANIK MAYA (BETARA GURU)MAHARAJA DEWA DI KAHYANGAN TENGGURU PENGUNUNGAN HIMALAYA Dan kemudian Memindahkan  Kerajaan-nya Di Pulau Jawa (pulau panjang yang membentang dari tanah aceh sampai bali..pada saat itu daratan sumatra ,jawa dan bali masih menyatu dan pulau panjang itu disebut PULAU JAWA,Kerajaan Yang dibangun Pertama kali Di Pulau Jawa Adalah Di Puncak Gunung Mahendra (G LAWU) Yang bernama Kahyangan ARGODUMILAH Kemudian  pada th 144 Candra Sengkala nama Kerajaan Itu di kemudian hari Berganti nama Menjadi KERAJAAN MEDHANG KAMULAN t.(CAHAYA PERMULAAN).Itulah Kerajaan Yang Pertama Di Pulau JAWA,Maka Generasi Keturununan Para JAWATA itu disebut Orang JAWA yang artinya Kaum JAWATA.Syang hyang MANIKMAYA (BATARA GURU) Punya 10 Orang Anak Dan Tiga Orang IStri
 
a.menikah dengan DEWI UMA dan mempunyai 5 orang anak ,yaitu


1.BATARA SAMBU  (Mendirikan Kerajaan Medang Parwa Di Gunung Raja Basa Di Sumatra Dengan Gelar SRI MAHARAJA MALDEWA.th 175 Candra Sengkala. Menurunkan Generasi Asli Sumatra Di Gunung Raja Basa.
BATARA SAMBU,PUTRA KE 1 BATARA GURU / SANG HYANG MANIK MAYA.


2. BATARA BRAHMA (Sri Mahapunggung)/ Dewa Brahma (Mendirikan kerajaan Medang Gili  Di Gunung Mahera Banten Kemudian Nama Kerajaannya Menjadi GILING WESI )Dengan Gelar SRI MAHA RAJA SUNDA. th 175 Candra Sengkala.Menurunkan Generasi Asli Sunda PA RA HYANGAN Dan BANTEN.
BATARA BRAHMA ,PUTRA KE 2 BATARA GURU / SANG HYANG MANIK MAYA.


3. Batara Endra (Mendirikan Kerajaan Medang Gana Di Puncak Gunung Mahameru Jawa Timur)Dengan Gelar SRI MAHA RAJA SAKRA.th 175 Candra Sengkala.Menurunkan Generasi Asli JAWA Di Gunung MAHAMERU 


BATARA INDRA ,PUTRA KE 3 BATARA GURU / SANG HANG MANIK MAYA.


4.BATARA BAYU ,(Mendirikan Kerajaan Medang Gora Di Puncak Gunung  Karang Bali Dengan Gelar SRI MAHA RAJA BIMA .th 175 Candra Sengkala.Menurunkan Generasi Asli BALI Di Gunung Karang.

BATARA BAYU ,PUTRA KE 4 BATARA GURU /SANG HANG MANIK MAYA.
5. Batara WISNU( Mendirikan Kerajaan Medang Pura Di Gunung Gora Sekitar Tegal Jawa Tengah Yang Kemudian Nama Kerajaanya Menjadi Kerajaan PURWACARITA )Dengan Gelar SRI MAHA RAJA SUMAN.
Menurunkan Generasi Asli JAWA /KAUM JAWATA Dan Sunda PA RA HYANGAN ,Dan Banten.


BATARA WISNU ,PUTRA KE 5 BATARA GURU /SANG HYANG MANIK MAYA.


6.Batara KALA.Yang terlahir tanpa melalui Rahim dewi Uma.ia lahir di samudra selatan pulau Jawa.Menjadi Raja Di Pulau Nusa kambangan.b.istri kedua Dewi Umayi (berputra 3 orang 
1. SYANG HYANG GANESA/GANAPATI.(Penguasa Kahyangan GLUGUTINATAR.
2.SYANG HYANG KUMARA /SYANG HYANG MAHA DEWA 
3. SYANG HYANG ASMARA .

C.istri ketiga dewi ANJANI ...PUNYA SATU ORANG PUTRA YAITU 

1.SANG HANUMAN (KERA PUTIH YG SAKTI)
SANG HYANG MANIKMAYA/BATARA GURU 
8.BATARA BRAHMA Atau DEWA BRAHMA Atau BRAHMARAJA
 (adalah RAJA Dan Pendiri Kerajaan Medang Gili  th 175 Candra sengkala,yang Kemudian Kerajaan-nya Menjadi Kerajaan GILING WESI Di Gunung Mahera Banten (PULAU JAWA) Adalah putra ke dua BATARA GURU )Dengan Gelar SRI MAHA RAJA SUNDA. IA Berbesan Dengan BATARA WISNU.
. BATARA BRAHMA Menikah Dengan DEWI SARASWATI dan Melahirkan 

1.BATARA SADANA./BRAHMANISITA (Menikah dengan SRIHUNA/SRIHUNON.)
2.BREMANI (Menikah Dengan SRIHUNI/ Dan Melahirkan 1.DEWI SRI 2.R SADANA 3.WANDU) .
3,BRAHMANIYATI (Menikah Dengan SRIGATI/),
4.BRAHMANIYUTA (Menikah Dengan SRINADA/BASURATA Melahirkan 1.BRAHMANEKA) 
5.BRAHMANIYATA/BRAHMASADEWA (Menikah Dengan SRINADI Melahirkan 1.SUTADA/BRAHMANAKESTU). Pada Th 451 Candra Sengkala,Prabu Brahma Raja Kembali Ke kahyangan dan Menyerahkan Tahta Giling Wesi Kepada Putranya yang bernama Brahmanisita yang bergelar Brahmanaraja.
BATARA BRAHMA ,PUTRA BATARA GURU KE 2
9.BATARA SADANA atau BRAHMANISITA atau BREMANA atau BRAHMANARAJA adalah Putra BATARA BRAHMA/BRAHMARAJA Yang Terlahir Dari Ibu DEWI SARASWATI
 ia adalah RAJA GILING WESI Yang Bertahta th 451 Candra sengkala,
a. BATARA SADANA/BRAHMANISITA Menikah Dengan Dewi Srihunon Binti Batara Wisnu bin Syang Hyang Guru,dan melahirkan 
1.BATARA SATAPA (TRITUSTA)
2.TRIPUNGGUNG/BRAHMASTUTI.
3.TRIMATSYAKA/BRAHMAYANA.
b.BATARA SADANA/BRAHMANISITA Menikah Dengan PUJAWATI Binti PANYARIKAN putra SURENGGANA Putra PANCARESI Putra DARMAJAKA Putra SANG HYANG NURASA Putra SANG HYANG NURCAHYA Putra SANG HYANG SYTA(NABI SIS AS) Putra SANG HYANG JANMAWALIJAYA/SANG HYANG ADHAMA(NABI ADAM AS).dari perkawinan ini Melahirkan
 1.SIWANDARA/BRAHMANASIDI.
2.SASIHAWA/BRAHMANAJATI.
BATARA SADANA PUTRA BATARA BRAHMA DAN DEWI SRIHUNON PUTRI BATARA WISNU 10.BATARA SATAPA atau BRAHMASATAPA atau RADEN TRITUSTAatau Sang Hyang Wisnumurti .Putra BATARA SADANA/BRAHMANISITA yang terlahir dari ibu DEWI SRIHUNON.  Adalah Raja Kerajaan GILINGWESI yang Bertahta Th 478 Candra Sengkala Bergelar Brahma Satapa  ,Ia menikah dengan RATNAWIDATI Putri Hyang SUMANTRA/BATARA SUMANTANU Putra BATARA RAMAPRAWA ..Dari pernikahanya ini Melahirkan  
1.RADEN DUKUTOYA/BAMBANG PARIKENAN.
2.DEWI SRINI,
th 515 Candra Sengkala Prabu Brahma Satapa Meninggal dunia dan tahta Giling Wesi diwariskan kepada Putranya yang bernama Bambang Parikanan (Prabu Parikanan).11.BAMBANG PARIKANAN (Putra BATARA SATAPA ).adalah Raja GILING WESI  terahir ,Yang Bertahta th 515 Candra Sengkala,
a. menikah dengan BATARI DRESANALA/Dewi Bramaneki,

Putri Hyang WISNU (BIBI NYA) Dan melahirkan 
1.RESI MANUMAYASA.
th 521 Candra sengkala Prabu parikanan Meninggal dunia Karna Perang melawan Raja Srikala Raja Kerajaan  Purwacarita .kemudian Prabu Basupati Raja Wirata (kakak ipar Prabu Parikanan )Membalas Mengalahkan Prabu Srikala ,Prabu Basupati kemudian menjadi Raja Purwacarita .
BAMBANG PARIKANAN,PUTRA BATARA SATAPA.12.RESI MANUMAYASA , Putra BAMBANG PARIKANAN .( Membangun Pertapaan Sapta Arga /Candi DI PULAU JAWA)Bersama SEMAR/JANGGAN SEMARSANTA dan Putut Supalawa
 ),Dan Melahirkan Beberapa anak yaitu 

1,Bambang SEKUTREM/SATRUKEM  
 2,Bambang Sriati 
3.Bambang Manumadewa.
RESI MANUMAYASA.
13.RESI SEKUTREM /SATRUKEM Putra RESI MANUMAYASA Yang Terlahir dari Ibu DEWI RETNAWATI
 
a.Menikah dengan Dewi Nilawati/Batari NILAWATI (BIDADARI).Dan Melahirkan BAGAWAN SAKRI.

RESI SATRUKEM/SEKUTREM,Putra RESI MANUMAYASA.14.BAGAWAN SAKRI
 Putra RESI SEKUTREM Yang Terlahir dari ibu Dewi NILAWATI
a.menikah dengan Dewi Sati binti Prabu Partawijaya (RAJA SRIWEDARI)BIN Sandela Bin Partanadi Bin Partawirya Bin Rurya Bin ARJUNASASRABAHU,Perkawinan Ini Adalah Bertemunya TRAH SAPTA ARGA DAN TRAH ARJUNASASRABAHU ,Dari Perkawinan ini Kemudian Melahirkan BAGAWAN PALASARA.

BEGAWAN SAKRI,Putra RESI SEKUTREM.15.BAGAWAN PALASARA/PARASARA (Putra BAGAWAN SAKRI Yang terlahir dari Ibu DEWI SATI
 )ADALAH RAJA HASTINAPURA th 640 Candra Sengkala,
a..menikah dengan Dewi Durgandini/Satyawati/Gandawati(Putri Prabu basukiswara dari kerajaan Wirata.Melahirkan BEGAWAN ABIYASA/KRISNADWIPAYANA
b..menikah dengan Dewi Kekaji
c.menikah dengan Dewi Watori.

BEGAWAN PARASARA Putra BEGAWAN SAKRI.


16.BAGAWAN ABIYASA atau RESI ABIYASA Atau KRISNA DWIPAYANA Putra BEGAWAN PALASARA/PARASARA Yang Terlahir dari Ibu Dewi 
Durgandini/Satyawati/Gandawati.) adalah MAHA RAJA HASTINAPURA Yang bertahta th 665 Candra Sengkala ,ia mengantikan tahta adik tirinya yang bernama Prabu Citra Wirya putra Prabu Santanu.
Begawan Abiyasa Mempunyai Tiga Orang Istri ,yaitu 1.Dewi Ambika yang  menurunkan  Prabu Destarastra.2,Dewi Ambalika yang menurunkan Prabu Pandu Dewanata. 3,Dewi Datri Yang Menurunkan Yamawidura.
BEGAWAN ABIYASA Putra BEGAWAN PARASARA.17.PANDU DEWANATA (MAHARAJA HASTINA PURA yang Bertahta Th 686 Candra Sengkala,Menggantikan Ayahnya yaitu Begawan Abiyasa ).Prabu Pandu Dewanata Mempunyai Dua Orang Istri ,Istri Pertama Adalah dewi KUNTI Putri Raja Surasena Raja Wangsa Yadawa Di Mathura..Dan Melahirkan 3 Orang Putra Yaitu 1,Yudistira (MAHA RAJA HASTINA PURA)2.BIMA (RAJA YODIPATI)3.ARJUNA.(RAJA MADUKARA).Dan Istri kedua Adalah Dewi Madrim Yang melahirkan anak laki laki kembar yaitu NAKULA DAN SADEWA.

PANDU DEWANATA,PUTRA BEGAWAN ABIYASA.
18.DANANJAYA (R.ARJUNA .Kesatriya MADUKARA)Putra PanduDewanata Raja Hastinapura yang Terlahir dari Ibu Dewi KUNTI.Menikah Dengan Sumbadra Binti Basudewa (Raja Kerajaan Surasena Wangsa Yadawa)Dan Melahirkan ABIMANYU.
RADEN ARJUNA,PUTRA PANDU KE 3,


19.R. ABIMANYU Putra DANANJAYA/R .ARJUNA Yang terlahir dari Ibu Dewi SUMBADRA.ia Menikah Dengan Dewi UTARI (Ia merupakan putri Raja WIRATA dan Ratu SUDESNA dari KERAJAAN MATSYA, dengan ibukota Wiratanagari) Dan Melahirkan PARIKESIT.
ABIMANYU ,PUTRA RADEN ARJUNA.20.PRABU PARIKESIT(MAHA RAJA HASTINAPURA yang Bertahta Th 770 Candra Sengkala ,Menggantikan tahta Prabu Yudistira kakak Arjuna kakeknya sendiri). Parikesit Adalah Putra Abimanyu Yang Terlahir dari Ibu Dewi UTARI.Pari Kesit Mewarisi nama DIPAYANA Dari leluhurnya Yaitu Resi Abyasa Dwipayana,Parikesit Menikah dengan dewi MADRAWATI /DEWI TAPEN Dan Mempunyai Seorang Anak Yang Bernama JANAMEJAYA./PRABU YUDAYANA. Pada th 796 Candra sengkala Prabu Parikesit Meninggal Dunia dan Tahta HASTINA PURA diberikan kepada putranya .
PRABU PARIKESIT,PUTRA ABIMANYU21.PRABU YUDAYANA/JANAMEJAYA (RAJA HASTINAPURA Yang Bertahta th 796 Candra Sengkala Menggantika ayahnya yaitu Prabu Parikesit/Prabu Dipayana,Kemudian HASTINAPURA Berganti nama Menjadi YAWASTINA, KERAJAAN YAWASTINA Kelak akan Tenggelam Oleh Banjir Lumpur di masa pemerintahan ASTRADARMA (MENANTU JAYABAYA)Karna Kutukan SRI AJI JABAYA ) ,PRABU YUDAYANA adalah Putra PRABU PARIKESIT Yang Terlahir dari ibu Dewi MADRAWATI/DEWI TAPEN .IA Menikah Dengan Dewi Gendrawati (Puttri Prabu Gendraprawa dari negri Gendara) dari perkawinan ini melahirkan Putra Yang Diberi Nama RADEN GENDRAYANA.
PRABU YUDAYANA,PUTRA PRABU PARIKESIT.
22.PRABU GENDRAYANA (Aswamedhadatta.)RAJA HASTINA PURA/YAWASTINA Yang bertahta sekitar th 800 Candra Sengkala, th 824 Prabu Gendrayana di buang dari HASTINA PURA Oleh BATARA NARADA utusan BATARA GURU ,Karna salah Menghukum adiknya (Raden Sudarsana) dan Tahta HASTINA PURA di berikan kepada adiknya yaitu RADEN SUDARSANA Yang bertahta th 824 Candra Sengkala, Prabu GENDRAYANA Pergi Ke Hutan dan Membangun  Kerajaan yang di beri nama KERAJAAN WIDARBA Yang Beribukota di MAMENANG DI KEDIRI th 824 Candra Sengkala,Gendrayana Mempunyai putra bernama Raden NARAYANA/ Mapanji Jayabhaya Yang Kelak Menjadi Raja Kediri Yang Termasyur Sepanjang masa.Prabu GENDRAYANA Meninggal Dunia th 839 Candra Sengkala dan Tahta WIDARBA Diberikan Kepada Putranya yang bernama Raden NARAYANA/MAPANJI JAYABAYA.
PRABU GENDRAYANA,PUTRA PRABU YUDAYANA.
23.PRABU SRI AJI JAYA BAYA /Maharaja Jayabhaya /PRABU JAYA PURUSA,adalah Raja kadiri ( Kerajaan Widarba yang Beribukota di MAMENANG KEDIRI  memerintah sekitar tahun 839 Candra Sengkala Menggantikan Ayahandanya Yaitu PRABU GENDRAYANA . Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa.(Raja Kediri Yangg Termasyur dengan jangka Jaya Baya)Jayabaya adalah titisan WISNU. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang KADIRI. Ayahnya bernama Gendrayana Raja Yawastina dan Pendiri kerajaan Widarba Mamenang Kediri, putra Yudayana Raja Yawastina, putra PARIKEST Raja HASTINAPURA putra ABIMANYU, putra ARJUNA  dari keluarga PANDAWA/Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara.(Dewi Sutiksnawati) Lahir darinya Jayaamijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jayaamijaya menurunkan Raja-Raja Tanah JAWA, Dari KEDIRI,SINGASARI,bahkan sampai MAJAPAHIT dan MATARAM ISLAM Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradarma Raja Yawastina, melahirkan ANGLING DARMA Raja Malawapati.Agling darma Menikah dengan Dewi Ambarwati (Putri Darma wangsa Raja Bojanegara ),Dan Menurunkan Angling Kusuma Raja Bojanegara th 933 Candra sengkala.kemudian pada TH 883 Candra Sengkala,SRI AJI JAYABAYA MOKSHA,Dan Menitis kedalam diri Cucunya yang bernama ANGLING DARMA.
PRABU SRI AJI JAYA BAYA
Pamuksan Eyang Prabu Sri Aji Jayabaya di MENANG KEDIRI.

24.PRABU JAYA AMIJAYA (putra PRABU SRI AJI JAYA BAYA yang Terlahir dari Ibu Dewi SARA).Adalah RAJA WIDARBA Yang beribukota di MAMENANG KEDIRI ,Yang Bertahta TH 883 Candra Sengkala ,Menggantikan ayahandanya yaitu Prabu Sri aji jayabaya.Prabu JAYA AMIJAYA Mempunyai putra Bernama JAYA AMISENA Yang kelak mewarisi tahta WIDARBA Di MAMENANG KEDIRI.
PRABU JAYA AMIJAYA ,PUTRA PRABU SRI AJI JAYA BAYA.25.PRABU JAYA AMISENA Adalah Raja WIDARBA Di MAMENANG KEDIRI Bertahta TH 890 Candra Sengkala.di tahun inipula Prabu ANGLING DARMA Bertahta di MALAWAPATI Menggantikan Prabu Aji Darma. Prabu JAYA AMISENA Mempunyai putra bernama Raden Kusuma Wicitra yang kelak mewarisi tahta Widarba di Mamenang KEDIRI.


26.RADEN KUSUMA WICITRA Adalah RAJA WIDARBA Di MAMEMANG KEDIRI Bertahta TH 943 Candra Sengkala Bergelar PRABU KUSUMA WICITRA/PRABU AJI PAMASA.TH 953 Candra Sengkala Prabu Kusuma Wicitra mengalahkan Prabu Angling Kusuma Raja Bojanegara dan Prabu Danurwenda Raja Kartanegara.Serta memindahkan kerajaan ke PENGGING WITARADYA.Kemudian Menyerahkan tahta kepada putranya yang bernama Raden Citra Soma.

27.RADEN CITRA SOMA Adalah RAJA PENGGING Yang Bertahta Th 953 Candra sengkala, Ia Bergelar PRABU CITRA SOMA.kelak tahta PENGGING Akan Diwariskan Kepada Putranya yang bernama RADEN PANCA DRIYA

28.RADEN PANCA DRIYA adalah RAJA PENGGING Yang bertahta th 961 Candra sengkala ,Kelak Tahta Pengging Akan Diwariskan kepada Putranya Yang bernama RADEN ANGLING DRIYA

29. RADEN ANGLING DRIYA Adalah RAJA PENGGING Yang Bertahta TH 982 Candra Sengkala Bergelar PRABU ANGLING DRIYA,th 1024 PRABU ANGLING DRIYA Tewas Diserang Oleh PRABU DEWATA CENGKAR RAJA MEDANG KAMULAN.TH 1030 PRABU DEWATA CENGKAR Tewas Oleh Brahmana AJI SAKA,Kemudian Ajisaka menjadi raja Medang Kamulan bergelar PRABU WIDAYAKA Dan kemudian Mengganti Nama Kerajaan MEDANG KAMULAN menjadi PURWACARITA.PRABU ANGLING DRIYA Punya Dua Orang Anak laki laki yaitu 1,PRABU SUWELACALA (MENANTU PRABU WIDAYAKA) .2 .PRABU PANDAYANATA (RAJA PENGGING TH 1044 Candra Sengkala).

30.PRABU SUWELACALA Adalah RAJA MEDANG KAMULAN Yang bertahta th 1044 Candra Sengkala Menggantikan Mertuanya yaitu AJISAKA/PRABU WIDAYAKA.

31.Prabu Sri Maha Punggung /Raden Jaka Kanduyu ,Adalah RAJA PURWACARITA Yang Bertahta th 1061 Candra Sengkala ,ia berhasil Mengalahkan Prabu Daneswara putra Prabu Dewata Cengkar yang Membunuh Kakeknya yaitu Prabu Angling Driya Raja Pengging.
PRABU SRI MAHA PUNGGUNG,PUTRA PRABU SUWELACALA

32.Prabu Kandihawan ( Prabu Jayalengkara) ,adalah RAJA PURWACARITA Yang Bertahta th 1084 Candra Sengkala,Menggantikan ayahnya Prabu SRI MAHAPUNGGUNG. PRABU JAYALENGKARA Turun tahta th 1097 Candra Sengkala dan digantikan oleh Putranya yang bernama Raden Lembu Subrata yang Bergelar PRABU RESI GATAYU

33.RESI GATAYU Atau Raden Lembu Subrata adalah  RAJA PURWACARITA Yang Bertahta tahun 1097 Candra Sengkala ,Kerajaan PURWACARITA Kemudian diganti Nama nya menjadi MEDANG KORIPAN Atau MEDANG KAHURIPAN,Pada th 1119 Candra Sengkala RESI GATAYU Melantik kelima putra putrinya yaitu.
1.DEWI KILISUCI Sebagai Pandita di PUCANGAN GOA SELOMANGLENG DAHA KEDIRI.
2.RADEN DEWA KUSUMA Bergelar LEMBU AMILUHUR Sebagai  RAJA DI JANGGALA/JENGGALA 
3.PRABU LEMBU AMIJAYA Sebagai RAJA KEDIRI (PANJALU)
4.PRABU LEMBU AMISENA Sebagai RAJA Di NGURAWAN.
5.PRABU LEMBU AMISANI Sebagai RAJA Di SINGHASARI.
.


34.RESI LEMBU AMILUHUR Atau Raden Dewa Kusuma adalah RAJA JANGGALA/JENGGALA Yang Bertahta th 1119 Candra Sengkala .ia adalah Adik Dewi Kilisuci , putra kedua RESI GATAYU.
Pada th 1144 Candra Sengkala,RESI LEMBU AMILUHUR mewariskan Tahta JANGGALA Kepada putranya yang bernama Raden Panji Inu Kertapati.yang bergelar Prabu Panji Surya Amisesa.Bersamaan dengan Prabu Lembu Amijaya Digantikan Putranya Sebagai RAJA KEDIRI (PANJALU) Yang Bernama Raden GUNUNG SARI Yang Bergelar PRABU SURYA AMIJAYA.


35.RADEN PANJI ASMARA BANGUN Atau Raden Panji Inu kertapati ,Adalah Raja JANGGALA/JENGGALA Yang Bertahta th 1144 Candra sengkala ,Menggantikan ayahnya yaitu RESI LEMBU AMILUHUR,Raden Panji Asmara Bangun Bergelar PRABU PANJI SURYA AMISESA.Ia Menikah Dengan Putri panjalu KEDIRI ,GALUH CANDRA KIRANA ,Kisah Cintanya diabadikan dalam kitab ASMARADAHANA Oleh Mpu DARMAJA,KISAH CINTA yang Menyatukan Kembali Dua Kerajaan Besar yaitu JENGGALA PANJALU MENJADI KADHIRI . Kisah Cintanya Laksana BATARA KAMAJAYA Dan  BATARI KAMARATIH.th 1161 PRABU PANJI SURYA AMISESA /PANJI ASMARA BANGUN Mewariskan Tahtanya kepada Putranya yang Bernama Raden Kuda laleyan/Raden Kuda Laweyan  sebagai RAJA JENGGALA .
RADEN PANJI ASMARA BANGUN,PUTRA RESI LEMBU AMILUHUR,36.Raden Kudalaweyan Atau PRABU LELEA atau PRABU SURYA AMILUHUR atau Mahesa Tandreman.Adalah RAJA JANGGALA /JENGGALA Yang bertahta Th 1161 Candra Sengkala,ia adalah  Putra PANJI ASMARA BANGUN RAJA KEDIRI , th 1162 Candra sengkala KERAJAAN JANGGALA /JENGGALA Rusak oleh BANJIR  Kemudian PRABU PANJI SURYA AMILUHUR Memindahkan ISTANA JANGGALA Ke PAJAJARAN Dan Mengganti Gelar Menjadi PRABU PANJI MAHESA TANDREMAN .
TH 1183 Candra sengkala , PRABU PANJI MAHESA TANDREMAN Mewariskna Tahta PAJAJARAN Kepada Putranya yang Bernama PRABU BANJARAN SARI.

37. PRABU BANJARAN SARI Atau Raden Banjaran Sari,Adalah RAJA PAJAJARAN Yang Bertahta Th 1183 Candra Sengkala, PRABU BANJARAN SARI Mempunyai Putra bernama 
1.Raden Banjaran sari.
2.Raden Purba Sapala.
pada th 1216 Candra Sengkala PRABU BANJARAN SARI Mewariskan Tahtanya Kepada Putranya Yang Bernama Prabu PURBA SAPALA.TH 1234 Candra Sengkala, Prabu PURBA SAPALA Di Gantikan Putranya Yang Bergelar PRABU DEWA MANTALA.TH 1241 Candra Sengkala PRABU DEWA MANTALA Di Kalahkan Pamannya Sendiri  yaitu RADEN MUNDING WANGI yang kemudian Menjadi RAJA PAJAJARAN 38.RADEN MUNDING SARI  atau PRABU MUNDING SARI adalah RAJA PAJAJARAN yang Bertahta Th 1241 candra Sengkala.ia adalah Putra PRABU BANJARAN SARI.
TH 1250 Candra Sengkala.PRABU MUNDING SARI Mengangkat Putra Putranya Menjadi RAJA .Yaitu.
1.RADEN MUNDING WANGI Sebagai RAJA PAJAJARAN.
2.RADEN BUNI WANGI Sebagai RAJA KUNINGAN.
3.RADEN SILIWANGI Sebagai RAJA GALUH.


39.RADEN MUNDING WANGI Adalah RAJA PAJAJARAN Yang bertahta th 1250 Candra Sengkala..ia adalah putra PRABU MUNDING SARI .
Pada th 1262 Candra Sengkala ,mewariskan Tahta Kerajaan PAJAJARAN Kepada Putranya Yang Bernama RADEN GANDA KUSUMA Yang Bergelar PRABU SUNDA ANYAKRAWATI Atau PRABU SRI PAMEKAS.40.PRABU PAMEKAS,Atau PRABU SUNDA ANYAKRAWATI Atau RADEN GANDA KUSUMA adalah RAJA PAJAJARAN Yang Bertahta th 1262 Candra Sengkala.ia adalah putra PRABU MUNDING WANGI .
Pada th 1283 Candra Sengkala, PRABU PAMEKAS Di Bunuh anaknya sendiri yang Bernama RADEN SIYUNG WANARA Atau CIUNG WANARA.Raden SIYUNG WANARA Atau CIUNG WANARA Kemudian naik Tahta PAJAJARAN BERGELAR PRABU MAHARAJA SAKTI.TH 1284 Candra sengkala PRABU MAHA RAJA SAKTI Di Kalahkan Oleh Kakaknya yaitu RADEN MAHESA TANDURAN (Putra PRABU SRI PAMEKAS Dari Permaisuri .yang memakai nama samaran RADEN JAKA SESURUH.
Kemudian RADEN JAKA SESURUH Naik Tahta PAJAJARAN Bergelar PRABU BRATANA.Yang dikemudian hari ia Menjadi menantu Raja Singasari KERTANEGARA.Dan Memindahkan istana PAJAJARAN Ke Timur Serta Mengganti Nama nya menjadi MAJAPAHIT,(Era Runtuhnya SINGASARI Dan KEDIRI Di zaman KERTANEGARA Di Gulingkan Oleh JAYAKATWANG Dan JAYAKATWANG pun ahirnya Terbunuh oleh Pasukan TAR TAR Dari Monggolia.41.Raden Jaka Sesuruh (R.Wijaya) PENDIRI KERAJAAN MAJAPAHIT 1.Bertahta tahun 1284 Candra Sengkala.bergelar PRABU BRATANA,
Pada Tahun 1299 candra sengkala ,ia Mewariskan Tahta MAJAPAHIT Kepada Putranya Yang Bernama PRABU ANOM Yang Bergelar PRABU BRA KUMARA.

42. PRABU BRA KUMARA Atau Prabu Taruma(Bhre Kumara) adalah RAJA MAJAPAHIT Yang Bertahta th 1299 Candra Sengkala.th 1301 Candra Sengkala PRABU BRA KUMARA Tewas saat Berburu dan digantikan Putranya yang Bernama RADEN HARDANINGKUNG Yang Bergelar PRABU BRA WIJAYA 1.

43.PRABU HARDANINGKUNG (BRAWIJAYA I) Adalah RAJA MAJAPAHIT Yang Bertahta th 1301 Candra Sengkala ,pada th 1316 Candra sengkala.mewariskan tahta MAJAPAHIT Kepada Putrinya yang bernama RATU AYU KENYA KENCANA WUNGU.Pada th 1320 candra sengkala RATU AYU KENCANA WUNGU Di Gantikan Oleh Suaminya yang menjadi RAJA MAJAPAHIT Yang bernama DAMAR WULAN Yang Bergelar BRAWIJAYA II.Menurut Para Sesepuh Kediri,Damarwulan Sejatinya adalah Putra Prabu Hardaningkung Yang saat lahir ditukar dengan Kencana wungu.Damarwulan diasuh Patih Maudoro,putri Patih maudoro Yaitu Kencana wungu Di asuh Prabu hardaningkung,Karna Takut Putra Mahkota Di Bunuh Oleh Musuh.Maka Dilakukan Pertukaran Kedua bayi tersebut ,yang setelah Dewasa ternyata Berjodoh.th 13 56 Candra sengkala Prabu BRAWIJAYA II Di Gantikan Putranya yang Bernama RADEN LEMBU AMISANI Yang Bergelar BRAWIJAYA III.

44.PRABU HAYAM WURUK atau Raden lembu amisani adalah RAJA   MAJAPAHIT  Yang bertahta th 1356 Candra Sengkala.Bergelar BRAWIJAYA III.Di Zaman Inilah MAJAPAHIT mengalami Zaman KEEMASAN.Di bawah naungan PATIH GAJAH MADA Dengan Sumpah Palapa nya.
pada th 1371 BRAWIJAYA III Turun tahta.

45.Raden putra 

46.Prabu Partawijaya 

47.RADEN ANGKAWIJAYA  (BRAWIJAYA V ), Adalah RAJA MAJAPAHIT Yang Bertahta th 1375 Candra Sengkala,Menggantikan ayahandanya yaitu PRABU BRAWIJAYA IV.
Pada th 1440 Candra Sengkala, Prabu BRAWIJAYA V Di Kalahkan Putranya Yang Bernama Raden Patah yang Bergelar Adipati Bintara Di Demak.Riwayat Kerajaan Majapahit-pun Berahir.Sementara Putra Yang lain Yang Bernama RADEN BETHORO KATONG Menjadi Bupati Di PONOROGO 

48.RADEN BETHORO KATONG atau LEMBU KANIGORO atau RADEN JAKA PITURUN 
(ADIPATI PONOROGO KE 1 yaitu DIWISUDA pada hari Ahad Pon tanggal 1 Bulan Besar tahun 1418 Saka, bertepatan dengan Tanggal 11 Agustus 1496 atau 1 Dzulhijjah 901 Hijriyah. Selanjutnya tanggal 11 Agustus ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo.)
Adalah Salah Satu Diantara Putra PRABU BRAWIJAYA V .
Menikah Dengan NIKEN GANDINI Putri KiAgeng Kutu,dari pernikahan nya ini mempunyai putra bernama NDORO PRENGGO .,
Raden BETHORO KATONG Di Makam kan Di PONOROGO Dan Menjadi Pepunden Masyarakat di PONOROGO Dan Sekitarnya. 
Makam Kanjeng Eyang BETHOTO KATONG 


49.EYANG NDORO PRENGGO Adalah putra Raden  BETHORO KATONG Yang Gemar Melakukan olah Kebathinan,Gemar Bertapa ,Menjauhi urusan Duniawi.Menurut para sesepuh Kediri Beliau Moksa. 

50.EYANG SEKAR PUTIH adalah Putra EYANG NDORO PRENGGO,ia mengikuti jejak ayahnya gemar Bertapa dan olah Kebathinan,Menjauhi urusan Duniawi.Swargi di makamkan di Ngletih KEDIRI
Makam Kanjeng Eyang SEKAR PUTIH (Cucu Eyang BETHORO KATONG).Di Makamkan Di NGLETIH KEDIRI.

51.EYANG IRO DONGSO adalah Putra EYANG SEKAR PUTIH.ia juga memngikuti jejak Leluhurnya gemar Bertapa dan olah Kebathinan,menjauhi urusan duniawi.

52.EYANG IRO WONGSO adalah putra EYANG IRO DONGSO ,Ia Juga Mengikuti jejak Leluhurnya gemar Bertapa dan olah Kebathinan,menjauhi urusan duniawi.

53.EYANG DIPO adalah puta EYANG IRO WONGSO ,Ia Juga mengikuti jejak Leluhurnya gemar Bertapa dan olah Kebathinan,menjauhi urusan duniawi.

54.EYANG YADI Adalah Putra EYANG DIPO,,Ia Juga mengikuti jejek Leluhurnya gemar Bertapa dan olah Kebathinan,menjauhi urusan duniawi. (swargi Makamnya di NJANTI, KEDIRI Berdampingan dengan makam Istrinya.


55.EYANG KHUDORI Putra Eyang Yadi yang lahir di KEDIRI Th 1011 M.
a. menikah dengan EYANG PUTRI RUBINGAH BINTI EYANG ALI BIN EYANG SHOLEH
b. mempunyai 9.orang anak.,Ia Juga mengikuti jejek Leluhurnya gemar Bertapa dan olah Kebathinan,menjauhi urusan duniawi.
c.swargi di makamkan di desa BANGSAL ,kec PESANTREN ,KEDIRI ,Bersama Istri Dan Mertuanya.
56. KANJENG ROMO MUHAMMAD ROIKAN ZAINUDIN AZHARI /MATROIKAN (putra kedua lanang mbarep Eyang Khudori)Lahir Di KEDIRI Th 1942 M .
a.menikah dengan KANJENG IBU NASHRINI/SRI ERMANTI BINTI EYANG ISMAN BIN EYANG KAHAR.

b.mempunyai 7 orang anak,2 anak perempuan dan 5 orang anak laki laki.
Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku terma...suk orang-orang yang berserah diri". (QS. 46:15)semua hakekatnnya adalah dari diri yg satu...Ya Allah sesungguh aku memiliki dua orang tua yg telah renta dan aku pun memiliki istri dan anak-anak kecil. Aku biasa menggembala kambing-kambing utk mereka. Apabila aku telah membawa pulang kambing-kambingku aku biasa memerah susu dan aku awali dgn memberikan minum kepada kedua orang tuaku sebelum memberikan kepada anak-anakku. Suatu ketika aku terlalu jauh menggembala sehingga belum juga pulang sampai sore hari hingga kudapati mereka berdua telah tidur. mk aku pun memerah susu sebagaimana biasa. Kemudian aku datang membawa susu perahan itu dan berdiri di sisi kepala ayah ibuku. Aku tdk ingin membangunkan mereka berdua dari tidur dan aku pun tdk ingin memberi minum anak-anakku sebelum mereka berdua sementara anak-anakku menangis kelaparan di sisi kedua kakiku. Terus menerus demikian keadaanku dgn mereka hingga terbit fajar. Ya Allah jika Engkau mengetahui bahwa aku lakukan semua itu utk mengharap wajah-Mu berikanlah jalan keluar dari batu itu hingga kami dapat melihat langit.”رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri ni'mat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".(qs an naml 19:19).

7 ORANG PUTRA PUTRI ,KANJENG ROMO MUHAMMAD ROIKAN ZAINUDIN AZHARI (MATROIKAN) DAN KANJENG IBU SRI ERMANTI (NASHRINI).
1.Amien Sri Puji Astutik (Kakang Mbok Dewi Sekartaji)
2.Mey Saroh Yulikah (Kakang Mbok Ratu Kencono Wungu)
3.Agung Pambudi (Panji Asmara)
4.Bayu Agustianto (Sang Sena Bima Sakti)
5.Doni Wicaksono (Begawan Mintaraga)
6.Roni Susiawan Sang Nakula (Roni Wijaya/tanpo aran)

7.Mister Suparman Sang Sadewa


KANJENG ROMO MUHAMMAD ROIKAN ZAINUDIN AZHARI (MATROIKAN),Ia Juga Mengikuti Jejak Leluhurnya gemar Bertapa dan olah Kebathinan,Menjauhi Urusan Duniawi.
Swargi di Makamkan di Desa BANGSAL ,KEC PESANTREN KEDIRI.57.AGUNG PAMBUDI (Panji Asmara 72 ) Putra ke4 ( Empat) Lanang Mbarep Kanjeng Romo MUHAMMAD ROIKAN ZAINUDIN AZHARI bin Eyang Khudori
 ,Lahir 10 JUNI 1972 Di Desa Bangsal Kec Pesantren KEDIRI Menikah DI JAKARTA Dengan Nurlaila binti Supatmo Bin Hideung Dari Sunda Bogor,Dari Perkawinannya Melahirkan Seorang Putra Bernama ANGGER MAULANA HASANUDIN yang Terlahir Di Ibu Kota Jakarta Pada 4 Desember 1996 M,

AGUNG PAMBUDI(PANJI ASMARA 72)
58.ANGGER MAULANA HASANUDIN.

 (adalah Putra Pertama Agung Pambudi Yang Terlahir Dari Ibu Nurlaila Binti Supatmo Bin Hideung ),
ANGGER MAULANA menikah dengan FITRI FALIHAH Binti Bisyiril hafi bin Ustad Memed Banten ,dari Pernikahaanya itu, Melahirkan Dua Orang Anak Yaitu .
1, FABIAN AS'AD MAULANA. Laki laki ,Lahir di (Jakarta 20 Januari 2015 hari selasa wage).
2.NAIRA,Perempuan ,Lahir Di (Jakarta 2017).
Keluarga Angger Maulana hasanudin,


59.FABIAN AS'AD MAULANA Adalah Putra ANGGER MAULANA HASANUDIN Yang Pertama Yang Terlahir dari Ibu FITRI FALIHAH Binti BISYIRIL HAFI Bin Ustad MEMED ,
(Lahir Di Jakarta 20 Januari 2015 Hari Selasa Wage ).
FABIAN DAN NAIRA

Sesungguhnya,Leluhur-Mu,Tidak Benar-benar Meninggalkan Dunia Ini,......

Ia Hidup Dan Di beri Rezky,Bahkan Ia Hidup Di Dalam HATI Dan JIWA MU.

Silsilah Catatan Pribadi Leluhur Kediri,Turun-temurun..Untuk Pribadi dan Keluarga / Kerabat- dekat.

Silsilah Leluhur Juga Tertulis Di Dalam Kitab Pustaka Raja Purwa,dan Babad Tanah Jawi. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar